สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เสริมเขี้ยวเอสเอ็มอี

“สิงห์ คอร์เปอเรชั่น”  ชูแนวรบซีเอสอาร์ เปิดตัวโครงการ Singha SMEs ปีที่ 5 หนุนนักธุรกิจขนาดกลางและย่อมเสริมแกร่งธุรกิจ รับเปิดเออีซี ดึงนักการตลาดดังร่วมถ่ายทอดวิธีคิด ปลุกกลุ่มธุรกิจบริการทั้งโรงแรม ร้านอาหาร ท่องเที่ยวรู้จักสร้างแบรนด์แบบยั่งยืน
รังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์
รังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์

นายรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด เปิดเผยว่า นโยบายของสิงห์ คอร์เปอเรชั่น มุ่งเน้นการทำกิจกรรมเพื่อสังคมหรือซีเอสอาร์แบบรอบด้าน โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ และจะให้บริการทางสังคมแก่ชุมชน ภายใต้แนวคิด “คุณภาพคน คุณภาพสังคม” โดยที่ผ่านมาบริษัทเริ่มดำเนินโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้ผู้ประกอบการในธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งและมั่นคงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ เพราะธุรกิจเอสเอ็มอี ถือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยโดยรวม

    ล่าสุดบริษัทได้ดำเนินโครงการ “Singha SMEs” ปีที่ 5  ขึ้น เพื่อเป็นการสานต่อโครงการเพื่อสังคม ซึ่งในปีนี้เป็นการเน้นเสริมทักษะความรู้ให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว, โรงแรม,ร้านอาหาร, สถานบันเทิงและธุรกิจที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก เพราะธุรกิจท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักที่สำคัญในการสร้างรายได้เข้าประเทศ  และประเทศไทยได้รับการยอมรับในระดับโลกว่าเป็นที่สุดในใจนักท่องเที่ยวใน 2 ด้าน ได้แก่  ด้านความคุ้มค่าเงิน และด้านความเป็นมิตร    อย่างไรก็ดี การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซีนั้น จะส่งผลต่อการแข่งขันในธุรกิจโดยรวม  และเกิดการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน ภาพรวมของตลาดจะเปลี่ยนแปลงไปนักท่องเที่ยวจะมองในเชิงภูมิภาคมากขึ้น แม้ว่าเราจะมีความได้เปรียบในด้านเอกลักษณ์ วัฒนธรรมที่ดี และการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อไปสู่อาเซียน แต่จุดอ่อนของไทยคือ ด้านบุคลากร ดังนั้นจึงต้องเร่งพัฒนาทั้งจากภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ไทยมีศักยภาพรองรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นนี้ได้

“เป้าหมายของโครงการ ‘Singha SMEs’ ปีนี้มุ่งช่วยผู้ประกอบการธุรกิจที่มีความมุ่งหวัง ตั้งใจ และมีศักยภาพ เพื่อพัฒนาเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จต่อไป และจะทำให้ SMEs สามารถพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการเติบโตได้   อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งรองรับการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติได้” นายรังสฤษดิ์ กล่าวและว่า
สิงห์ ต้องการผลักดันและยกระดับผู้ประกอบการไทย ดังนั้นโครงการนี้จึงเป็นการเปิดอบรมฟรี  ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และได้รับความร่วมมือจากผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการให้ความรู้อย่างเต็มที่ โดยการจัดอบรมในปีนี้จะมีขึ้นใน 3 ภูมิภาค เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน – 2 พฤศจิกายน ในรูปแบบการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 36 ชั่วโมง เน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อาทิ  การบริหารจัดการ การต่อยอดธุรกิจ การจัดทำแผนธุรกิจ และภาคปฏิบัติเชิงลึก โดยวิทยากรจากบริษัท สิงห์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด , ดร.ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ นักกลยุทธ์การตลาด, ไอเอ็มซี , สรกล อดุลย์ยานนท์ คอลัมนิสต์ชื่อดัง , ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ เจ้าของธุรกิจ “เจ๊กเม้ง”  เป็นต้น โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.singha-sme.com

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 34 ฉบับที่ 2,976 วันที่  21 – 22  สิงหาคม พ.ศ. 2557

Advertisements

Posted on August 19, 2014, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: