“ยูนิลีเวอร์” เปลี่ยนแม่ทัพใหม่

updated: 27 ส.ค. 2557 เวลา 13:00:25 น.
ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

รายงานข่าวจากบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย ระบุว่า บริษัทประกาศเปลี่ยนแม่ทัพใหม่ โดย นายบาวเค่อ ราวเออร์ส ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย พม่า กัมพูชา และลาว มาเป็นระยะเวลา 5 ปี 6 เดือน จะเข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการบริหารคนใหม่ของยูนิลีเวอร์ ประเทศฝรั่งเศส มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป ขณะที่ “นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์” จะเข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการบริหารคนใหม่ของกลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ในประเทศไทยแทน พร้อมแต่งตั้ง นายซานดีพ โคลีดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารยูนิลีเวอร์ พม่า กัมพูชา และลาว
uni
“นายบาวเค่อ ราวเออร์ส ได้นำกลยุทธ์การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนมาใช้ในการบริหารธุรกิจของยูนิลีเวอร์ในไทย พม่า กัมพูชา และลาวอย่างต่อเนื่อง ทำให้ยูนิลีเวอร์มียอดขายเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว โดยยูนิลีเวอร์ได้ขยายการลงทุนในไทยคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 6,000 ล้านบาท ได้แก่ ตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาระดับภูมิภาค สร้างโรงงานผลิตแห่งใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต เปิดศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ และ ก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของบริษัทฯ ในการจัดตั้งบริษัทยูนิลีเวอร์ที่พม่าก็เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญ ทั้งด้านการขายและการตลาดที่แข็งแกร่ง มีโรงงานผลิต 2 แห่ง”

สำหรับนางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ จะขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารคนใหม่ ได้ร่วมงานกับยูนิลีเวอร์มานานกว่า 22 ปี  มีประสบการณ์ด้านการตลาดและการบริหารผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ทั้งยังเคยดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ ในระดับภูมิภาค รวมถึงในจีน มาเลเซีย และสิงคโปร์ ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในบทบาทใหม่อย่างมาก สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทที่มุ่งส่งเสริมบุคลากรของแต่ละท้องถิ่นขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนั้นๆ

นางสุพัตรากล่าวว่า แม้เศรษฐกิจไทยจะอยู่ในภาวะท้าทายอย่างมาก แต่ด้วยความแข็งแกร่งที่ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทยได้สั่งสมมา ทำให้เชื่อมั่นว่า ด้วยทีมผู้บริหารระดับสูงที่แข็งแกร่ง ผนวกกับความรู้ความสามารถของบุคลากรจะขับเคลื่อนให้ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาได้อย่างแน่นอน

Advertisements

Posted on August 27, 2014, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: