ศก.ผลัดยุคค้าปลีกลุ้นโต10%

MARKETING – คอลัมน์ ตลาด

งานเสวนา “ส่องเทรนด์เศรษฐกิจ-ธุรกิจค้าปลีกปี 2558 ในยุคดิจิตอล” โดยสมาคมพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกทุนไทย ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้ 2 กูรูจาก 2 แวดวงอย่าง รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) และ นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว นายกสมาคมพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกทุนไทย และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  ผู้บริหารร้านเซเว่นอีเลฟเว่น มาร่วมแสดงทัศนะถึงแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศไทย และมองธุรกิจค้าปลีกในปีแพะ ที่เดินอยู่บนเส้นทางที่เรียกว่า “ยุคดิจิตอล” ได้อย่างน่าฟัง
alt++ ปลุกกระแสลงทุนเพิ่ม
รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)สะท้อนมุมมองถึงสถานการณ์ในปัจจุบันของภาพรวมเศรษฐกิจเมืองไทยว่า ขณะนี้ภาคการส่งออกของไทยแผ่วลงต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 4 ปีซ้อน นับตั้งแต่ปี 2555 จากก่อนหน้านี้ที่เติบโตเป็นตัวเลข 2 หลัก และเชื่อว่าการเติบโตแบบถดถอยนี้จะมีต่อเนื่องต่อไป หลังจากที่ประเทศเพื่อนบ้าน เริ่มหันมาส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศทดแทนการนำเข้า
ดังนั้น ด้วยศักยภาพของประเทศไทยที่ต้องมีจีดีพีไม่ต่ำกว่า 5%  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจึงต้องเร่งช่วยกันผลักดันให้เกิดการลงทุนต่อเนื่อง โดยเฉพาะโอกาสในการขยายตัวของการลงทุนโดยรวม ซึ่งในปี 2557 พบว่า มีผู้ประกอบการยื่นขอสนับสนุนการลงทุนการบีโอไอ รวมกว่า 2.2 ล้านล้านบาท จากเดิมที่ตั้งเป้าหมายไว้  8 แสนล้านบาท ซึ่งหากบีโอไอมีการอนุมัติการลงทุนเพียง 1 ใน 3 ของจำนวนผู้ที่ยื่นเข้ามา เชื่อว่าจะสามารถกระตุ้นให้เกิดการบริโภคที่เพิ่มขึ้น และส่งผลต่อเนื่องทำให้เศรษฐกิจโดยรวมมีการเติบโตเพิ่มขึ้นด้วย
ขณะที่ปัจจัยที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยในปีนี้ ประกอบด้วย การเคลื่อนไหวของเงินทุนระหว่างประเทศ ซึ่งสร้างความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงิน จะทำให้ครึ่งปีแรกค่าเงินบาทคงที่และแข็งค่า ส่วนครึ่งปีหลังเงินบาทอาจอ่อนค่าลง เพราะการไหลออกของเงินทุน  ดังนั้น การรักษาการออมของประเทศ จะเป็นเสาหลักที่จะคุ้มครองเศรษฐกิจไทย
++ หนุนรัฐบาลทำแผนแม่บท
ดังนั้นหากมองในอนาคตเมื่อไทยไม่สามารถพึ่งพิงภาคส่งออกได้ สิ่งที่รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการ คือ 1. ผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางซัพพลายเชน 2. พัฒนาภาคบริการให้เข้มแข็งกว่านี้ ทั้งในธุรกิจท่องเที่ยว  บันเทิง  กีฬา และธุรกิจค้าปลีก เป็นต้น  เพื่อเพิ่มสัดส่วนภาคบริการให้เป็น 60 % ภายใน 5 ปี จากปัจจุบันที่มีสัดส่วนราว 48 % ของจีดีพีประเทศ
“รัฐบาลต้องเริ่มต้นด้วยการจัดทำแผนแม่บท ต่อจากนั้นเป็นแผนปฏิบัติการ  และหาเจ้าภาพมาดำเนินการ  เพื่อกระตุ้นให้การบริโภคในประเทศเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันก็วางรากฐานด้านการบริการ เพื่อให้เป็นฐานในระยะยาว เพราะที่ผ่านมาไทยติดหล่มอยู่กับภาคการผลิตมานาน  และปัจจุบันเมื่อประเทศเพื่อนบ้านหันมาเป็นฐานผลิต ทำให้ไทยไม่สามารถแข่งขันได้ ไทยก็ต้องหันไปสู่จุดแข็งของไทยเอง คือภาคบริการที่เป็นที่ยอมรับและรู้จักไปทั่วโลก”
++ คาดค้าปลีกโต 5-10%
ด้านนายสุวิทย์ กิ่งแก้ว นายกสมาคมพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกทุนไทย และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  ผู้บริหารร้านเซเว่นอีเลฟเว่น กล่าวว่า ภาพรวมของธุรกิจค้าปลีกไทยในปีนี้ จะมีการเติบโต 5-10% จากปีก่อนซึ่งมีมูลค่ารวมราว 1.55 ล้านล้านบาท ซึ่งการเติบโตหลักมาจากกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ที่พบว่ามีการเติบโตราว 2.8 %  ขณะที่ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ เช่น คอนวีเนียนสโตร์ , ห้างสรรพสินค้า มีการเติบโต 3.5%  เป็นต้น
ขณะที่ปัจจัยที่จะมีผลต่อธุรกิจค้าปลีกในปีนี้ ประกอบไปด้วย 1. การค้าชายแดน ที่พบว่ามีการเติบโตต่อเนื่อง  2. ราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มคงที่  3. การเร่งรัดการใช้งบประมาณของภาครัฐ  และ 4. การจับจ่ายใช้สอยที่เริ่มฟื้นตัว กลับคืนสู่ภาวะปกติ  ส่วนปัจจัยลบที่ต้องเฝ้าระวังคือ หนี้สินครัวเรือน และรายได้เกษตรกร จากราคาสินค้าเกษตรที่ยังตกต่ำอยู่
อย่างไรก็ดี การแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกในปีนี้ แนวโน้มการแข่งขันของค้าปลีกขนาดเล็ก เช่น ร้านสะดวกซื้อ จะสูงขึ้น เพราะไม่มีข้อจำกัดเรื่องของพื้นที่ เช่นเดียวกับคอมมิวนิตี มอลล์ ที่จะเกิดขึ้นในย่านชานเมืองมากขึ้น  ขณะเดียวกันจะพบว่า ผู้ประกอบการค้าปลีก ปรับตัวสู่ออมนิ  แชนนอล ซึ่งเป็นการผสมผสานช่องทางต่าง ๆ ในการซื้อสินค้าหรือบริการมากขึ้น เช่นการเลือกดูสินค้าผ่านทางออนไลน์  การดูสินค้าของจริงที่ร้าน  ก่อนตัดสินใจซื้อในที่สุด  ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป หันมาใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารและซื้อสินค้ามากขึ้น  โดยล่าสุดพบว่าในปี 2557 มียอดซื้อขายผ่านทางออนไลน์สูงถึง 3 แสนล้านบาท และคาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นเป็น 7 แสนล้านบาทในปี 2559 และโตอีกเท่าตัวในปี 2560

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3,030  วันที่  26 – 28  กุมถาพันธ์  พ.ศ. 2558

Advertisements

Posted on February 28, 2015, in Retail. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: