เฉลยแล้ว! เจ้าสัวเจริญให้ลูกเขย หัวเรือใหญ่ “บีเจซี” ดูแลดีล1.2แสนล้าน “บิ๊กซี” เมืองไทย

updated: 12 ก.พ. 2559 เวลา 15:04:00 น.
ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

BJC เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งทางตรงและทางอ้อมในบมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (BIGC) จำนวน 58.56% มูลค่า 1.22 แสนล้านบาท จากบริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TCC)

พร้อมทั้งอนุมัติให้ BJC กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนระยะสั้น ไม่เกิน 12 เดือนในการเข้าซื้อหุ้น BIGC ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดด้วย ในวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 2.2 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ นายอัศวิน เตชเจริญวิกุล ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี และมีฐานะเป็นลูกเขยเจ้าสัวเจริญ

Posted on February 12, 2016, in Retail. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: