ลมหายใจค้าปลีก Big C (จบ)

updated: 23 ก.พ. 2559 เวลา 11:10:03 น.
คอลัมน์ เรื่องราวกับความคิด

โดย วิรัตน์ แสงทองคำ viratts.worldpress.com

ในที่สุดดีลขาย Big C ในประเทศไทย ได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นเรื่องราวที่ตื่นเต้นกันในแวดวงธุรกิจและสื่อ ดีล Big C กับกลุ่มทีซีซี (ผมชอบเรียกไทยเจริญ) สร้างกระแสความสนใจอย่างมาก วิพากษ์วิจารณ์และวิเคราะห์กันมาตลอดเกือบ 2 สัปดาห์ แต่สิ่งที่ผมให้ความสำคัญเป็นพิเศษ คือ การประมวลข้อมูลสำคัญ ๆ โดยเฉพาะข้อมูลอย่างเป็นทางการจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจำต้องเปิดเผยต่อสาธารณชน (โปรดพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น–ลำดับเหตุการณ์) ในฐานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้น

แน่นอน ภาพควรโฟกัสไปยังกลุ่มทีซีซี

ดีล Big C กับทีซีซี แท้จริงแล้วลงนาม (จะซื้อจะขาย) กันเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ก่อนมีข่าว มีการแถลงอย่างเป็นทางการ 2 วัน (อ้างจากคำชี้แจงของเบอร์ลี่ ยุคเกอร์) ทั้งนี้ตามเงื่อนไขสัญญาจะต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 31 มีนาคม 2559 หากดีลไม่สำเร็จ ไม่มีซื้อขาย ทีซีซีจะต้องจ่ายเงินให้ Casino Group ถึง 600 ล้านเหรียญสหรัฐ (อ้างจากถ้อยแถลงของ Casino Group) นับเป็นดีลสายฟ้าแลบจริง ๆ

Casino Group แถลงเริ่มดำเนินแผนการขาย Big C ประเทศไทยได้เพียงประมาณ 20 วันดีลก็เกิดขึ้น ตามข้อตกลงดีลจะต้องจบภายใน 45 วัน ขณะที่ดีล Metro เวียดนามกับทีซีซี แค่เปลี่ยนผู้ซื้อ (จากเบอร์ลี่ ยุคเกอร์เป็น TCC International) กินเวลาถึง 6 เดือน

ตามแผนทีซีซี ส่งต่อดีล Big C ประเทศไทย ให้เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ น่าจะเป็นเพียง “จิ๊กซอว์” ชิ้นหนึ่งในภาพใหญ่

เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ระบุว่า “ธุรกิจของ Big C มีลักษณะที่คล้ายคลึงหรือเสริมกันกับธุรกิจของบริษัท” (อ้างแล้ว) นั่นคือความเชื่อมโยงอย่างกว้าง ๆ เบอร์ลี่ ยุคเกอร์มีธุรกิจ “กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค” จากข้อมูลนำเสนอ (BJC Corporate Presentation-December 2015) ระบุว่าทำรายได้ในสัดส่วนประมาณ 37% แต่ทำกำไรสัดส่วนแค่ 9% เมื่อพิจารณารายละเอียดจะพบว่า มีชนิดสินค้าค่อนข้างน้อย แต่กระจัดกระจาย

หน้าที่เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ คงเกี่ยวข้องกับกระบวนการตามกฎเกณฑ์ตลาดหุ้นเป็นสำคัญ

ขั้นที่หนึ่ง “เข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งทางตรงและทางอ้อมใน Big C จำนวนรวมทั้งสิ้น 483,077,600 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 58.56 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ Big C) ในราคาซื้อขายหุ้นละ 252.88 บาท คิดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 122,160,663,448 บาทตามเงื่อนไขของสัญญาจะทำการขายหุ้นซึ่งบริษัท ทีซีซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เข้าทำกับ Geant International BV” (อ้างแล้ว)

ขั้นที่สอง “ทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญส่วนที่เหลือทั้งหมดใน Big C เป็นจำนวนทั้งสิ้น 341,922,400 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 41.44 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ Big C)” ภารกิจสำคัญเหมาะกับเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ในฐานะบริษัทในตลาดหุ้นด้วยกัน

ขั้นที่สาม “เข้าซื้อหุ้นสามัญของ C-Distribution Asia Pte Ltd. (C-Distribution Asia) เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,700,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 60 ของหุ้นทั้งหมดของ C-Distribution Asia) จาก C Dis-count International BV (บริษัทในกลุ่มเดียวกันกับ Geant) ในราคาซื้อขายเป็นเงินรวมทั้งสิ้นจำนวน 856,000,014.74 บาท โดยจะชำระราคาให้แก่ผู้ขายเป็นเงินสกุลยูโร” อีกดีลพ่วงมาด้วย โดยระบุว่า “C-Distribution Asia เป็นผู้ถือหุ้นในซี-ดิสเคาท์ (C Discount) ประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรับสินค้าที่ Big C สาขาต่าง ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยทางรายการผ่านช่องทางออนไลน์”

รวมความแล้ว ดีล Big C-ทีซีซี ควรเป็นดีลธุรกิจค้าปลีกครั้งใหญ่ที่สุด ไม่ใช่ดีล Makro-ซีพี อย่างที่เข้าใจกัน

คำแถลงอย่างเป็นทางการว่าด้วยเป้าหมายธุรกิจ ก็มีความชัดเจน ไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์ให้ยืดยาว “1.บริษัทจะมีช่องทางในการเข้าสู่ตลาดค้าปลีกขนาดใหญ่ในประเทศไทย 2.บริษัทจะมีช่องทางในการกระจายสินค้าของบริษัท 3.การเข้าซื้อหุ้น Big C เป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทในส่วนของธุรกิจค้าปลีก 4.เพื่อขยายขนาดของบริษัทให้ใหญ่ขึ้น เพื่อให้มีจุดยืนที่ดีในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) 5 เพื่อประหยัดเงินทุน และสร้างโอกาสในการทำกำไรในอนาคตของบริษัท รวมทั้งการเริ่มต้นสร้างธุรกิจด้านอื่น ๆ ของบริษัท” (เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ–12 กุมภาพันธ์ 2559)

เชื่อว่าอยู่ภาพใหญ่ ผนึกกับดีล Metro เวียดนาม และเชื่อมโยงกับกลุ่มไทยเบฟเวอเรจ และ Fraser and Neave โดยตรง คงต้องติดตามดูสักระยะ

ที่น่าสนใจขณะนี้ คือติดตามดูผลงานกลุ่มทีซีซี กับแผนการ M&A (Merger and acquisition) ซึ่งดำเนินอย่างคึกคัก ครั้งแล้วครั้งเล่า ในช่วงหลายปีมานี้

Advertisements

Posted on February 23, 2016, in Retail. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: